Visie

Het is mijn overtuiging dat het in dit leven draait om het in contact komen met je eigen bron, kern, hoger zelf, essentie, goddelijke vonk, divine of iedere andere benaming die hier voor is. Door het verminderen van negativiteit en het ontwikkelen van je positieve eigenschappen vanuit je essentie kun je voelen hoe je steeds meer gaat samenvallen met je essentie,  met het goddelijke.

In mijn beleving is dat de kern in alle geloven en levensbeschouwingen. Schamanisme, islam, tauisme, natuurgeloven, christendom en al het andere. En is dit in contact komen met je eigen essentie ook de basis waar iedere vorm van therapie en begeleiding die ik gebruik op berust. Of dat nu gaat om meditatie, emotioneel lichaamswerk, cognitieve therapie, NEI, reading, of andere vormen van therapie. Om naar die essentie toe te bewegen is voor mij een holistisch energetische benadering essentieel.

Het is mijn missie om de wereld een prettiger plaats om te verblijven te maken, door steeds meer mensen in de richting van hun essentie te brengen. Mensen die in contact zijn met hun essentie zijn vreugdevol, gelukkig, tevreden, oordeelloos en vergevensgezind. Handelen zij vanuit hun essentie dan straalt dat uit naar de mensen in hun omgeving. Hoe veel leed kan dat oplossen en voorkomen! Het is mijn intentie om daar door middel van de Essensitieve therapie en vooral ook de begeleiding van zoveel mogelijk mensen mijn steentje aan bij te dragen. Ook de Stap uit je keurslijf trainingen zijn daar op gericht.

Mensen die Essensitief zijn, zijn zich bewust van de samenhang tussen alle dingen. Zij zullen een ander en de aarde zo min mogelijk schaden en moeite doen voor herstel. Voor het herstel zet ik mij o.a. in voor  het van plastic (en ander vuil) ontdoen van onze oceanen (http://www.theoceancleanup.com) Voor mij fundamenteel voor het behoud van onze aarde en haar leefbaarheid.

 Mijn visie is samen gevat in het logo en in de naam Essensitief.