Verkorte versie triagevragen

Er wordt bij ieder bezoek aan de praktijk gebruik gemaakt van triage. De triagevragen hebben als doel inzicht te krijgen of/en op welke manier tot behandelen kan worden overgegaan.

Bij een eerder bezoek aan de praktijk heb je een triagevragenlijst ingevuld. Indien je situatie ongewijzigd is gebleven en de antwoorden op de eerdere triagevragen hetzelfde zijn, is het niet nodig nogmaals de uitgebreide vragenlijst in te vullen en volstaat het onderstaande vragen te beantwoorden.

Voor- en achternaam:   

Geboortedatum:

E-mailadres:       

Telefoonnummer:         

Datum afspraak:

is de situatie veranderd ten opzichte van hetgeen wat je eerder hebt aangegeven op het uitgebreide triageformulier?

Is de situatie van je huisgenoten veranderd ten opzichte van hetgeen wat je eerder hebt aangegeven op het uitgebreide triageformulier?

ben je na je laatste bezoek aan de praktijk, de afgelopen 10 dagen in contact geweest met personen waarbij na je contact corona is vastgesteld en/of al corona was vastgesteld ( via speekseltest) en je contact was binnen 10 dagen na vaststelling?

Ga je akkoord met het delen van je contactgegevens in geval van bron- en contactonderzoek?

Indien 1 van de bovenste drie vragen met ja is beantwoord, dient alsnog het uitgebreide triageformulier ingevuld te worden om een beter inzicht te krijgen of/en op welke manier tot behandelen kan worden overgegaan.