Triagevragen

Triagevragen

COVID-19

Er wordt gebruik gemaakt van triage. De triagevragen hebben als doel inzicht te krijgen of/en op welke manier tot behandelen kan worden overgegaan.

Groepen Cliënten

Op basis van de huidige richtlijn van het RIVM onderscheiden we de volgende cliëntengroepen:

 • Groep A:
  Personen zonder COVID-19 klachten en die niet aan de onderstaande kenmerken voldoen.Groep B:
  Personen zonder symptomen passend bij COVID-19, maar met een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19.Groep C:
  Personen met symptomen passend bij COVID-19 of bewezen COVID-19, of gezinsleden met symptomen passend bij COVID-19 of bewezen COVID-19, of personen met een verhoogde kans op infectie van COVID-19, of personen in thuisisolatie. Groep D:
  Personen met doorgemaakt COVID-19.

Behandelmethode per cliëntengroep

 • Groep A
  Zowel fysiek als digitaal. Bij fysiek consult en behandeling binnen 1,5 meter geldt dat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gebruikt.
  • Groep B
   Bij voorkeur digitaal. Indien dit niet mogelijk is mag dit fysiek. Bij fysiek consult en behandeling binnen 1,5 meter geldt dat PBM worden gebruikt.
   • Groep C
    Uitsluitend digitaal. Behandelingen die niet uitgesteld kunnen worden, kunnen in overleg met de (huis)arts, voortgezet worden, onder de voorwaarde dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen daartoe aanwezig zijn.
    Cliënten met Coronaverschijnselen wordt door de therapeut dringend geadviseerd zich conform de op dat moment geldende maatregelen van de rijksoverheid te laten testen als dit mogelijk is.  
   • Groep D
    Zowel fysiek als digitaal mits men minimaal 24 uur klachtenvrij is en niet onder Groep B valt. Bij fysiek consult en behandeling binnen 1,5 meter geldt dat PBM worden gebruikt.
   • Daarbij geldt voor alle cliëntgroepen (A, B, C & D) dat behandeling op fysieke wijze niet plaatsvindt op het moment dat er sprake is van open wonden.         
 • Voor- en achternaam:    Klik of tik om tekst in te voeren.

  • Geboortedatum: Klik of tik om tekst in te voeren.

  • E-mailadres:        Klik of tik om tekst in te voeren.

  • Telefoonnummer:          Klik of tik om tekst in te voeren.

  • Datum afspraak: Klik of tik om tekst in te voeren.

  • Risicocliënt

 • Ben je 70 jaar of ouder?

  ☐ Ja   ☐ Nee
 • Woon je in een verzorgingshuis, verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 • Heb je chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen?

  ☐ Ja   ☐ Nee
  •  
 • Heb je chronische hartaandoeningen?

  ☐ Ja   ☐ Nee
 • Heb je diabetes mellitus (suikerziekte)?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 • Heb je ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 • Heb je verminderde weerstand tegen infecties door:
  • medicatie voor auto-immuunziekten;
  • een orgaantransplantatie;
  • hematologische aandoeningen (bloedziekten);
  • (functionele) asplenie (afwezigheid milt);
  • aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is;
  • chemotherapie en/of bestraling bij kanker?


☐ Ja     ☐ Nee

 • Heb je een onbehandelde hiv infectie of een hiv infectie met een CD4-getal <200/mm³?
  ☐ Ja   ☐ Nee


  • Indien één van de vragen 1 t/m 8 met ja is beantwoord – Groep B.

(Wellicht) Coronarisico


 • ☐ Ja   ☐ Nee

 • ☐ Ja   ☐ Nee

 • ☐ Ja   ☐ Nee

 • ☐ Ja   ☐ Nee

 1. Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van branderige ogen gehad?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 2. Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van verkoudheid gehad?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 3. Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van keelpijn gehad?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 4. Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van loopneus gehad?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 5. Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van veelvuldig niezen, hoesten of kuchen gehad wat niets te maken had met een allergische reactie, zoals hooikoorts?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 6. Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van verhoging (< 38⁰C) of koorts (≥ 38⁰C) gehad?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 7. Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van moeilijk ademen gehad?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 8. Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van diarree gehad?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 9. Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van extreme vermoeidheid gehad, waar je normaal geen last van heeft?

  ☐ Ja   ☐ Nee

 10. ☐ Ja   ☐ Nee

 11. ☐ Ja   ☐ Nee


Indien op één van de vragen 9 t/m 24 met ja is beantwoord – Groep C.


Corona gehad

 • Is er bij je momenteel Corona gediagnostiseerd (bevestigd door testen) en ben je minstens 24 uur klachtenvrij?

  ☐ Ja   ☐ Nee


Indien op vraag 25 met ja is beantwoord – Groep D.

Indien alle bovenstaande vragen met nee zijn beantwoord – Groep A.


Open wond

 • Heb je een open wond die vochtig blijft en waar geen korstvorming plaatsvindt?


☐ Ja     ☐ Nee

Indien vraag 26 met ja is beantwoord, mag er geen behandeling in de praktijk plaatsvinden, ongeacht tot welke cliëntengroep de cliënt behoort.

Bron- en contactonderzoek

 • Ga je akkoord met het delen van je contactgegevens in geval van bron- en contactonderzoek?


☐ Ja     ☐ Nee