Privacy verklaring

Privacy verklaring 

Als ondernemer ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor bv. een gratis online product aanvraagt met de bijbehorende mails, dan gebruikt Essensitief je gegevens alleen voor dat doel. Als je je aanmeldt voor bv. een workshop dan heeft Essensitief je persoonlijke gegevens of je bedrijfsgegevens nodig om een factuur te kunnen sturen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

 

Persoonsgegevens die Essensitief verwerkt

Essensitief verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van mijn diensten bv. als je een training masterclass of workshop volgt en/of persoonlijke consulten hebt en/of deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die nu of in de toekomst verwerkt worden afhankelijk van het doel:
~Voor- en achternaam
~Adresgegevens
~Telefoonnummer
~E-mailadres
~IP-adres
~Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Reden voor die verwerking

-Om contact met je op te nemen i.v.m. het kunnen uitvoeren van dienstverlening en het afhandelen van betalingen
-Om contact te onderhouden en je te informeren over relevante onderwerpen zoals bv. het versturen van e-mails horend bij de training waarvoor je je hebt aangemeld.
-Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd.
-Je gegevens worden verwerkt om je te inspireren en informeren over mijn bedrijfsactiviteiten.
-Om je de mogelijkheid te gevent om voor bepaalde trainingen een account aan te maken.

-Essensitief verwerkt ook persoonsgegevens als daar wettelijk een  verplichting is, zoals gegevens  voor de aangifte van belasting.

-Onderaan iedere email vind je de mogelijkheid om je af te melden.

-Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
~Neem contact op en ik maak het voor je in orde.
~Mocht dat onverhoopt binnen vier weken niet gebeurd zijn, check dan of jouw verzoek mij heeft bereikten en niet bv. in de spam box is beland.
~Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaren van je gegevens

-Gegevens van klanten (mensen die workshops of online trainingen hebben gevolgd of persoonlijke consulten hebben gehad) blijven bewaard in de administratie van Essensitief tenzij de klant een verzoek doet om zijn of haar gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daar kan ik aan voldoen voorover als dat niet strijdig is met wettelijke bepalingen zoals bv. 7 jaar bewaarplicht voor de belastingdienst.

 

Doorgeven van je gegevens 

-Je gegevens worden niet verkocht aan anderen.
-Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens.

-Je gegevens worden met derden gedeeld, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
~Websitehosting (opslag van gegevens)
~Mailsoftware (verzending van informatie)
~Technische ondersteuning
~Google Analytics (voor de analyse van bezoekgegevens op ~de website)

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Bescherming van je gegevens

-Essensitief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij.

-Essensitief neemt de volgende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
~Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
~De website maakt gebruik van TLS (voorheen SSL). Een TSL-verbinding is een beveiligde internetverbinding, die je kunt herkennen aan het hangslotje en het woord ‘veilig’ voor de URL in de adresbalk.

 

Cookies

-Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Deze zorgen ervoor ook voor dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. .

(Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/)

-Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Essensitief geen invloed op. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie.

-Er zijn geen pixels geïnstalleerd voor het delen van content met sociaal media.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 2-3-24

-Ik behoud mij het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.
-Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Ik raad je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact via de mail.

 

Contactgegevens:

Margreet van Bork
Essensitief
info@essensitief.nl

 

We're social! Follow Us Here

>