Rots en Water

Sociale weerbaarheidtraining ontwikkeld door Freerk Ykema

In deze training leer je samen te werken, samen te spelen, samen te leven. Dit leer je door middel van een vloeiende fysieke en verbale communicatie (waterhouding) en door je onafhankelijkheid te bewaren en voor eigen keuzes op te komen (rotshouding).

 

Het programma

Het rots en water programma besteed aandacht aan zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Daaruit voortvloeiende onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn veiligheid, assertiviteit, communicatie, zelfverwezenlijking en je eigen kracht.

 

Vaardigheden

Door middel van fysieke oefeningen worden je sociale vaardigheden aangeleerd die in een groepsgesprek kunnen worden nabesproken. Hierbij wordt gewerkt aan: Gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (buikademhaling) en concentreren. De relatie tussen lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn. De ontwikkeling van, en inzicht in fysieke communicatie.

 

 Inzicht en bewuste keuzes

Inzicht in het toepassen van zowel de harde, onwrikbare rotshouding als de bewegelijke, verbindende waterhouding, zodat je bewust een keuze kunt maken die het beste past bij de situatie.

 

Voor wie?

Oorspronkelijk is het Rots en Water programma ontwikkeld voor jongens, maar bleek ook voor meisjes positieve resultaten te geven. Inmiddels wordt het Rots en Water programma steeds vaker op scholen gegeven als onderdeel van het normale lesprogramma. Hieruit blijkt de effectiviteit van het programma.
Behalve voor kinderen geeft het programma ook goede resultaten bij volwassenen.