Opstellingen

Verschillende mogelijkheden

Bij een opstelling wordt een bepaalde lastige of ongewenste situatie uitgebeeld door middel van representanten, voorwerpen of alleen maar door een aangeduide plaats. De situatie kan een conflict op het werk zijn, de verhoudingen binnen het gezin, een fragment uit een droom of een opstelling waarin contact gemaakt wordt met je eigen subpersoonlijkheden of gidsen. Eigenlijk is alles in een opstelling mogelijk. De meest bekende opstellingen zijn de familie opstellingen van Bert Hellinger.

 

Afstemming en informatie

Doordat er een afstemming plaatsvindt met het alwetend veld komt er informatie beschikbaar. Het alwetend veld is een energieveld dat overal en altijd aanwezig is en dat alle informatie bevat. Iedereen kan er gebruik van maken, de informatie komt gewoon naar boven. In een opstelling kunnen niet alleen mensen en gidsen informatie geven, maar ook bv. voorwerpen die voorkomen in een droom kunnen informatie geven over hun betekenis. De manier waarop de informatie verkregen wordt kan verschillen. In het geval van representanten geeft de representant de informatie en kan je er naar kijken of zelf op de plaats van de representant gaan staan. In andere gevallen kan je zelf of ik de informatie van een bepaalde persoon of voorwerp in de opstelling verwoorden.

 

 Oplossingen

Behalve dat er informatie uit de opstelling verkregen wordt kan er bv. door middel van het veranderen van de plaatsen in de opstelling of door middel van een dialoog een oplossing gevonden worden voor de problemen, of de situatie en kan bv. een conflict verder worden uitgewerkt. Hierin spelen onbewuste angsten, begrip voor het standpunt van de ander, en vergeving vaak een grote rol. Door aan een oplossing te werken kan de opstelling volledig wijzigen. Dit weerspiegeld zich positief in het dagelijks leven.