Meditatie

Wat is mediteren?

Meditatie is een vorm van de aandacht richten. Veelal op een voorwerp of op de eigen ademhaling. Hierdoor wordt de aandacht steeds minder afgeleid door impulsen van buiten af zodat het denken tot rust komt en het lichaam ontspant. Hoofddoel is dat, in deze ontspanning, het contact met de eigen bron en het hogere, het goddelijke tot stand komt. Is er in de meditatie een bepaalde vraag meegenomen dan kunnen de antwoorden daarop van uit het eigen innerlijk weten of het alwetend veld omhoog komen. Ook is binnen een meditatie contact met gidsen mogelijk.

 

 Verschillende meditaties

Meditaties zijn er in verschillende vormen. De bekendste zijn die waarbij iemand stil zit en op de ademhaling is geconcentreerd. Andere vormen zijn bv. bewegingsmeditaties, waarbij het vaak gaat om een afwisseling tussen heftig bewegen en onbeweeglijkheid. Ook mantra’s zingen zijn een vorm van meditatie. Eigenlijk is alles wat met volledige aandacht gebeurd op te vatten als meditatie. Dus ook de afwas of koken etc.

 

 Visualisaties

Visualisaties zijn een speciale vorm van meditatie Hierbij wordt een innerlijke voorstelling gemaakt aan de hand van gesproken tekst. Ook hierbij wordt contact gelegd met het innerlijk weten, het alwetend veld en of gidsen. Hier ligt de nadruk op het krijgen van inzicht of het vinden van antwoorden.