Neuro emotionele integratie (N.E.I.)

Methode van Roy Martina

Deze methode is ontwikkeld om niet goed verwerkte emoties die je nu onbewust hinderen op te sporen en als nog op te lossen. Deze onvoldoende verwerkte emoties kunnen fysieke klachten als o.a. fybromialgie, astma en buikpijn veroorzaken. Daarnaast kunnen ze ook aanleiding zijn tot o.a. een burn-out, slaapstoornissen en gedragsproblemen.

Huidige gevoel en allereerste ontstaan

NEI kijkt van uit het huidige gevoel, gedrag en belemmeringen, of lichamelijke klacht(en) terug naar het allereerste ontstaan van de daarbij horende emoties. In dat eerste incident zijn de daarbij horende emoties niet goed verwerkt wat lijdt tot een verstoring (incongruentie) tussen verstand in de linker hersenhelft en gevoel in de rechterhersenhelft. Deze verstoring werkt door in alle cellen van het lichaam, vooral in organen, en blijft op onbewust niveau je emoties en handelen beïnvloeden. Zodat je bijv. telkens dezelfde emotionele reactie vertoont zodra, voor je onderbewuste, zich een situatie voordoet die op die eerste situatie lijkt. Of het uit zich door gedrag waarmee je onbewust die eerste situatie absoluut probeert te vermijden. Doordat deze processen zich onbewust afspelen is het vaak voor jezelf niet duidelijk waarom dingen telkens niet lukken, je lichamelijke klachten niet overgaan, je steeds in dezelfde situatie terecht komt etc.

Opsporen en loslaten

De informatie over het oorspronkelijke incident en de daarbij belangrijke emoties worden opgespoord door middel van een vragenprotocol en spiertesten. De te testen spier geeft antwoordt van uit het onderbewuste op de vragen uit het protocol door sterk te blijven of zwak te worden. Omdat het voor mij belastend is om jouw spier te testen, laat ik de energie door een pendel vertalen wat exact de zelfde resultaten geeft.
Het is niet nodig om het oorspronkelijke incident waaruit de verstoring is ontstaan opnieuw te beleven of om heel nauwkeurig te weten wat er toen is gebeurd. Vaak is de informatie over het oorspronkelijke incident wel verhelderend. Regelmatig is het een situatie die als kind bedreigend leek, maar dat nu totaal niet meer is. Door middel van een combinatie van *accupunctuur-drukpunten en **visualisatie worden de belemmerende emoties eenvoudig losgelaten.

*Acupunctuur (druk) punten zijn punten op het lichaam die gestimuleerd kunnen worden om de energie stromen in het lichaam te harmoniseren.
** In deze visualisatie wordt een innerlijke voorstelling gemaakt aan de hand van gesproken uitleg.