Holistische EMDR

De methode

Holistische EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  is een methode voor het verwerken van onplezierige gebeurtenissen. In de meeste gevallen wordt de methode als prettig ervaren. Het gaat om het verwerken van gebeurtenissen die veel impact hebben op het normale functioneren. Bv. nachtmerries, flashbacks of het vermijden van bepaalde situaties. Het kan gaan om een enkel traumamoment of een doorlopende reeks. In het eerste geval kun je denken aan het moment van een auto ongeluk. In het tweede geval kun je denken aan de langere termijn gevolgen van dat ongeluk. Bv. angst op het kruispunt waar het ongeluk plaats vond elke keer dat je er langs komt.
Door het gelijktijdig oproepen van het beeld van de angstige gebeurtenis en het aanbieden van stimuli  wordt de normale verwerking van de gebeurtenis geactiveerd. Hierdoor wordt de emotie van het trauma losgekoppeld waardoor die heel veel minder of geen invloed meer heeft.

 

Verschillende stimuli

De stimulatie kan visueel zijn bv. het met de ogen volgen van een bewegend voorwerp.
Auditief door het luisteren naar klikgeluiden.
Tactiel, waarbij bv. de handen of voeten afwisselend worden aangeraakt.

Welke methode het beste werkt wordt ter plekke bepaald en kan zelfs binnen één sessie wisselen.