Natuurgeneeskunde

Therapie

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik er op gericht je te begeleiden in een bewustwordingsproces waarbij het zelf-helende vermogen wordt aangezet tot heling en verandering in positieve zin. Hiervoor maak ik dankbaar gebruik van holistische therapiën zoals Neuro Emotionele Integratie (NEI), Bach Bloesemremedies en Healing, en ondersteun ik je genezingsproces met natuurlijke therapeutisch middelen. Samen met de intuïtieve natuurgeneeskundige diagnostiek is deze manier van werken geschikt voor therapie of een mooie aanvulling op een persoonlijk ontwikkelings-traject.


 De 5 natuurgerichte principes

Deze principes zijn de basis voor het zelfhelend vermogen van de mens. Dit geld zowel voor het lichaam als voor  het denken en voelen.

 

Energie is de basis van leven

Er is voldoende energie nodig om te kunnen herstellen. En deze moet vrij kunnen stromen. Door middel van healing kunnen het aura ( onze eigen energie in en om ons lichaam) en de chakra’s ( energie punten in ons lichaam) worden gereinigd en kan energie worden toegevoegd.  Ook kan het aura worden verstevigd zodat er geen energie meer verloren gaat. Chronische vermoeidheid is bv. een goede aanwijzing voor energie verlies. De doorstroom van de energie kan hersteld door energetische blokkades op te lossen. Een mooie methode hiervoor is bv. NEI.  En Bach Bloesemremedies zijn een goede aanvulling hierop.

 

 Prikkeloverdracht

Behalve blokkades in het energie transport kunnen er ook blokkades optreden in de prikkeloverdracht. Dit is de communicatie tussen cellen die voor een deel via de zenuwbanen loopt. Een goede communicatie tussen de cellen is noodzakelijk voor herstel in lichaam, denken en voelen. Ook hier is het dus van belang de blokkades op te heffen door middel van verschillende technieken. Het herstel van celcommunicatie is extra te ondersteunen met natuurlijke therapeutische middelen.

 

 Drainage

Giftige stoffen hebben invloed op het lichaam, het denken en het voelen. Deze toxische stoffen verstoren de celcommunicatie en verminderen de energie. Het is dus van belang om deze stoffen te verwijderen.

Fysiek kan dat door middel van drainage, door gebruik te maken van natuurlijke middelen die gifstoffen uit het lichaam vrijmaken en afvoeren, een goed voedingsadvies voor ontgiften en massagetechnieken die de afvoer stimuleren.

Toxische belasting in het denken en voelen is te reinigen door het werken met methoden die emotionele en mentale blokkades kunnen oplossen. Dit kan ondersteund worden  met middelen die invloed hebben op emoties en denken zoals o.a. de homeoflowerplex middelen en Bach Bloesemremedies

 

 Voeding

Gezonde voeding is onontbeerlijk voor herstel en behoud van gezondheid in de ruimste zin van het woord.

Voor iedereen is verschillend wat precies gezonde voeding is. Door middel van het opstellen van een persoonlijke voedingslijst die aangeeft wat voor iemand goed, neutraal of slecht is kan zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt worden van voeding voor herstel.

Behalve fysieke voeding hebben we ook voeding nodig voor ons denken en voelen. Dit komt bv. bij de persoonlijke ontwikkeling ruim aan bod. Behalve het oplossen van problemen is ook  genieten enorm belangrijk.

 

 Bewustwording

Vaak zijn onbewuste processen de oorzaak van ziekte. Zowel psychisch als fysiek. Met verschillende methoden kunnen deze onbewuste oorzaken in het bewustzijn gebracht worden en daardoor opgelost. Inzicht krijgen in deze ziekmakende processen is de eerste en snelste stap naar heling. Naast bewustwording is het daadwerkelijk oplossen van deze processen vereist voor uiteindelijke heling. En dat komt in al mijn behandel methoden terug.

 

 Levensvreugde

Naar mate er steeds  meer energie beschikbaar is, gifstoffen zijn verwijderd, de voeding gezondheidsbevorderend is en er gewerkt wordt aan het oplossen van ziekmakende processen worden gezondheid en levensvreugde steeds meer ervaren. Iedere dag opnieuw!