Aanvulling op de Privacyverklaringen i.v.m. gebruik van de website

Versie: 25 mei 2018

website adres: https://essensitief.nl

Essensitief behandelt je persoonsgegevens met respect en gaat er zorgvuldig mee om.

Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AGV) gevolgd.

Alleen de persoonsgegevens die jij zelf op deze website vertrekt worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.

Je gegevens zullen dus nimmer aan derden worden verkocht of zonder jouw toestemming aan anderen worden verstrekt.

Op deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website of worden gedeeld met andere websites die er informatie uit kunnen halen of in kunnen zetten.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Daarnaast zijn er cookies voor het bijhouden van statistieken en cookies die er voor zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt.

Je hebt de keuze om de cookies die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website uit te zetten. Dat kan hier.

Delen van gegevens

Essensitief draagt uw gegevens nooit over aan derden tenzij er vooraf toestemming is verleend en /of dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van Essensitief wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Essensitief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Links

Op deze website zul je links aantreffen naar externe websites. Door op zo’n link te klikken verlaat je de Essensitief website en kom je op een andere website. Het kan zijn dat die website gebruik maakt van cookies en een ander privacy beleid heeft. Bekijk daarvoor de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.

Beveiligingsmaatregelen

Essensitief neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om het niveau van beveiliging te hebben dat bij jouw gegevens past  wordt onder andere gebruikgemaakt van het versleutelen van gegevens middels het SSL certificaat. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Essensitief.

Deze website is ondergebracht bij Vimexx. Een bedrijf dat voldoet aan de AVG wetgeving.

Rechten als gebruiker van de website

Je hebt het recht om je toestemming tot het verwerken van je gegevens in te trekken. Van af dat moment worden je gegevens niet verder verwerkt.

Je ook het recht op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging en beperking van of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Het verzoek kun je sturen naar info@essensitief.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jou afkomstig is kan er om een legitimatie gevraagd worden.

Je verzoek word zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken in behandeling genomen.

Voor financiële doeleinden en wettelijke verplichtingen worden je gegevens bewaard ook bij een verzoek tot verwijdering.

Mocht er aanleiding toe zijn dan kunt je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Essensitief behoud zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen onder vermelding van de wijzigingsdatum.